Gitarlar
Klasik Gitar, 6 adet tellerden oluşur, üst 3 kalın teller ipek üstüne sarılmış çeliktir, alt 3 ince tellerse naylondur. Gitarın sap kısmında tellerin altında kalan beyaz bir çubuk var o üst eşik, gövde kısmında olan da alt eşiktir. Gitarın kafa bölgesi dediğimiz bölgede, telleri saran altı adet kulak var, bunlar Akort Burgusudur. Gitarın sap kısmına Klavye denir. Gitarın sap kısmı 19 adet demirle sıralanmıştır bunlar Fret diye isimlendirilir. İki demir arasındaki boşluğa perde diyoruz. 19. perdeden yukarı doğru perdelere baktığımızda, perde boşluğu dar arlıktan yukarı çıktıkça perde boşluğu genişler. Dar boşluğa indikçe (alt perdelere) ses incelir geniş boşluğa doğru çıktımızda (yukarı perdelere) ses kalınlaşır. Telleri titreştirdiğimiz zaman ses gitarın gövde ortasında bulunan delik boşluğundan çıkar. Sesin çıkması için başka bir alete ihtiyacı olmadığı için Klasik Gitara akustik bir enstrüman diyebiliriz. Klasik gitarda genellikle Klasik ve Flamenko eserler çalınır. Fakat sadece onlarla da sınırlı değildir.
Elektro Gitar da, klasik gitara göre daha fazla bölüm vardır. Elektro Gitar'ın normal gitardan farkı sesinin değiştirilebilmesi ve ayarlanabilmesidir. Bunun sebebiyse gitarın gövdesinde bazı mekanik araçlardır. Bunlar manyetikler ses ayarı, manyetik seçici, ton ayarı ve Jak (Gitarla amfi arasını bağlayan ve uçlarında demir çubuk olan kablodur) girişidir. Bu manyetikler sesi amfiye iletmekte görev alır, tellerin titreşimiyle gitarın içindeki mekanizmalar aracılığıyla amfiye kadar gider. Gitarın gövdesinde düğmeler vardır, bunlar gitarın manyetikleriyle bağlantı kurar ve sesini ayarlamamızı sağlar. Manyetik seçici bize (birden çok olup dördü geçmeyen) manyetikleri seçmemizde yardımcı olur. Tonları bu düğmeler kullanarak ayarlarız. Elektro gitar genellikle penayla çalınırken, Klasik gitar parmaklarla çalınır. Fakat Elektro gitarın Klasik gitarla temel bölümleri dışında ortak bölümleri de vardır. Örneğin akort burguları (telleri saran kulaklar), perdeler, köprü ve eşiklerdir. Aynı zamanda, Elektro Gitarda da ve Klasik Gitarda da boş teller ve perdeler üzerindeki notlar aynıdır.
Bas gitar, çoğunlukla dört teli olan ve kalın ses veren telli bir çalgıdır. Günümüz müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarından biridir. Bas gitar yoğun olarak Rock, Metal, Caz, Blues, Funk, Punk ve R&B gibi müzik türlerinde kullanılır. İlk olarak Fender tarafından 1950'li yılların başlarında Fender Precision Bass modeliyle üretilmiştir. Bas gitar, elektrik ve akustik olarak ikiye ayrılır. Elektrikli Basta Elektro Gitarda olduğu gibi tellerden gelen titreşimler Jak kablosu aracılığıyla manyetikler tarafından amfiye iletir. Akustik Bass ta Akustik Gitar gibi geniş ve oyuk olan gövde boşluğundan, tellerden gelen sesi güçlendirip duyulabilir bir seviyeye çıkarır. Kimi akustik baslarda sesin amfiye de iletilebilmesi için piezo adı verilen kuvars kristalli piezo elektrik ses alıcıları bulunur. Bas gitarın sesi, normal gitarlardan daha kalın, kontrbas gitarlardan daha incedir. Normal bir gitardan daha kalın tellere ve daha uzun bir ölçeğe sahip olan bas gitarın gövdesinin elektrik baslarda ön, akustik baslarda yan tarafında ton ve sesi değiştirmeye yarayan bir eşitleyici bulunur. Bass gitarların, Elektro Gitar yükselticilerinden farklı olan, düşük frekanstaki sesleri daha iyi verebilen özel yükselteçleri bulunur. Klasik bas gitar genellikle perdeli ve dört tellidir. Kalın telden İnce tele doğru boş tell isimleri Mi, La, Re, Sol dür. Günümüzde tellerinin sayısı on ikiye ulaşan klasik bas gitarlar mevcuttur. Perdesizleri de kullanılmaktadır. Genelde yardımcı çalgı olarak kullanılan bas gitar, elektronik ve bilgisayarların katkısı ile günümüzde yoğun olarak ön çalgı olarak da kullanılmaktadır. Bas gitar partisyonları fa anahtarı ile yazılır.
Jazz gitar, caz müzikte kullanılan geniş gövdeli bir gitar türüdür. Dolgun, boş veya dolu gövdeli bir yapıya sahiptir. Elektro Gitar ve Bas Gitarda olduğu gibi manyetiklerden Jak Kablosu aracılığıyla amfiye iletir ve çelik tellerden oluşur. Jazz Gitar, Elektro Gitar ve Klasik Gitar gibi genelde altı telli olup aynı nota isimlerine sahiptir. Jazz Gitar üzerindeki manyetiklerin özelliğinden dolayı, Elektro Gitardan farklı bir tona sahiptir. Jazz Gitar caz parçalarına uygun daha yumuşak bir ton yaratırken, Elektro Gitar Rock parçalarına uygun güçlü ve sert bir ton yaratır.
Ukulele tarihi açısından Portekiz’e air bir enstrüman olsa da 1800 lü yılların son çeyreğinde João Fernandes tarafından Hawaii’ye getirilmiştir. Yani sanılanın aksine ukulele aslında Hawaii’ye ait bir çalgı değildir ancak uzun süredir o bölgede kullanılması ukuleleyi Hawaii’nin resmi enstrümanı gibi benimsimize neden olmuştur.Ukulele kelimesinin anlamı ” zıplayan piredir “. Ukulelenin tarihsel gelişimini şu şekilde özetleyebiliriz. Portekize ait olan bu enstrüman 1879 yılında Hawaii’ye getirilmiştir. Çok kısa bir süre içerisinde ise hemen Avrupa ülkeleri tarafından benimsenmiştir. 4 naylon tele sahip bu enstrüman aynı zamanda gitarın kardeşi olarak da bilinmektedir. Gitar ailesinin bir üyesi olan ukulelenin dört tipi bulunmaktadır. Ukulele Türleri Nelerdir ? Ukuleler sahip oldukları ses tınısına göre 4 sınıfa ayrılmaktadır. Bu ses sınıflarının belirlenmesinde ukulele boyunun etkisi oldukça büyüktür. Dört çeşit ukulele tipi bulunmaktadır. Bunlar ; soprano, konser, tenor ve baritondur.
Ukulelede birden fazla akort düzeni kullanılmaktadır. Bunlardan ilki C akort düzenidir. Sol – Do – Mi – La olacak şekilde akort gerçekleştirilir. Sesi gitara göre daha yüksek olduğundan akort esnasında örneğin gitar için Do 3 (c3) kullanılırken ukulelede Do 4 (c4) e göre ayarlanır. Bir diğer akort düzeni üze Re yani D üzerine kuruludur. D akort düzeninde tellerin isimleri La – Re – Fa# – Si’dir. Bunlar dışında ukulele boyları şu şekilde sıralanmaktadır. Soprano ukulele 53 santim, konser ukulele 58 santim, tenor ukulele 66 santim, bariton ukulele 76 santim.
Soprano Ukulele Geleneksel Hawaii ukulelesi olarak bilinmektedir. Dört çeşit ukulele arasında en kısa boya sahip olandır. Ortalama olarak 15 perdeye sahiptir ve en sıcak tonlara sahip türüdür.
Konser Ukulele ( Concert Ukulele ) En az soprano ukuleler kadar yaygın bir diğer türdür. Ortalama olarak 20 perdeye sahiptir. Aradaki bu perde farklılığı temel tını farkınıda oluşturmaktadır. Boy olarak da sopranoya oranla büyük olması perde aralıklarının artmasını sağlamakta ve çalımı kolaylaştırmaktadır.
Tenor ve Bariton Ukulele Diğer ukulelere nazaran daha büyük olmaları daha hacimli ve karakteristik sesler elde edilmesini sağlamaktadır. Tenor ukulelerde daha çok Sol–Do–Mi-La akort düzeni kullanılmakla beraber Re – Sol – Si – Mi de tercih edilmektedir.
Ukulele yapımında genel olarak ahşap malzemeler kullanılmaktadır. Maun ve koa ağacının tercih edildiği ukulelerin tınıları oldukça güzeldir. Maun daha yumuşak bir tınıya sahipken koa ağacının daha gür bir tınısı vardır. Ahşap haricinde metalden yapılan ukuleler de bulunmaktadır.